Giao Linh – Nỗi Buồn Hoa Phượng (LIVE – Tiếng Hát Vì Người Nghèo – Trái Tim Yêu Thương Toronto 2015) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTiếng Hát Vì Người Nghèo – Trái Tim Yêu Thương Toronto 2015.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

One Response

  1. MỸ LIẾN April 18, 2019 Reply

Leave a Reply