Tuyển tập một số bài hát của bác Chế Linh pre75 (Video_1) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnDo có sự cố khi xuất video nên một số bài trong ‘Album Chế Linh pre_75 ‘ này đã bị mất .

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

4 Comments

  1. BuiThang TVXD April 17, 2019 Reply
  2. Huong Vo April 17, 2019 Reply
  3. Huynh Bao April 17, 2019 Reply
  4. Huynh Bao April 17, 2019 Reply

Leave a Reply