Nhớ về một mùa xuân Chế Linh Nhạc tết Hải Ngoại 2016, nhạc xuân 2016 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnChế Linh đang có dự án phục hồi những bài nhạc vàng trong băng cối trước đây, mang đến cho bạn những bài nhạc vàng trước 75 với âm thanh chất lượng…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply