Mai anh đi rồi- Tiễn một người đi- Trường Vũ, Hương Lan (Nhạc Biệt Động Quân). NGHĨA TUẤN – Nhạc Vàng Tuyển ChọnVề phim: Đây là 2 đoạn phim tài liệu màu rõ đẹp, ghi hình tại TTHL BIỆT ĐỘNG QUÂN (DỤC MỸ). Tại đây người xem sẽ thấy Biệt Động Quân luyện…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

21 Comments

 1. Mỹ tiên Quách April 17, 2019 Reply
 2. Ut Cao April 17, 2019 Reply
 3. Thao Nguyễn April 17, 2019 Reply
 4. Canhieu Dau April 17, 2019 Reply
 5. Canhieu Dau April 17, 2019 Reply
 6. Canhieu Dau April 17, 2019 Reply
 7. Thuy Le April 17, 2019 Reply
 8. Lan Tran April 17, 2019 Reply
 9. Dung Thuy April 17, 2019 Reply
 10. Nghia Tuan April 17, 2019 Reply
 11. anbinha noibo April 17, 2019 Reply
 12. Laika Dan April 17, 2019 Reply
 13. 007 diepvien April 17, 2019 Reply
 14. lan hoàng April 17, 2019 Reply
 15. Nghia Tuan April 17, 2019 Reply
 16. Lieu Thuy Nguyen April 17, 2019 Reply
 17. Bang Nguyen April 17, 2019 Reply
 18. Son Doan April 17, 2019 Reply
 19. Dang Thao April 17, 2019 Reply
 20. jenney Ku lee April 17, 2019 Reply

Leave a Reply