Lệ Quyên – LK- Để nhớ một thời ta đả yêu/Nếu em được lựa chọn – Nhạc Vàng Tuyển ChọnLệ Quyên & Ban nhạc The Samba VIP Party.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply