Asia CD 059 – Sơn Tuyền, Chế Linh, Mạnh Đình, Nhật Trường – Chuyện Giàn Thiên Lý – Album Xưa – Nhạc Vàng Tuyển ChọnAsia CD 059 – Sơn Tuyền, Chế Linh, Mạnh Đình, Nhật Trường – Chuyện Giàn Thiên Lý – Album Xưa 01. Chuyện giàn thiên lý – Mạnh Đình 02. Sầu lẻ bóng 2 …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply