Vầng trăng tình yêu Quốc Khanh Nguyễn Hồng Nhung Winstar Casino – Nhạc Vàng Tuyển ChọnEm ra đi thật sao Để anh đêm đêm đợi mong Em ơi mùa trăng đến Em ở đâu ? Xin anh hiểu cho em Tình đã không có ngày mai Em đang nhìn trăng Và em biết.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply