Dòng Đời – Phi Nhung – Nhạc Vàng Tuyển ChọnDòng Đời – Phi Nhung Gió thổi về Nam, sông dài xuôi gió về Nam Đò lên phía Bắc, mà rẽ đôi con nước ngược dòng Đôi tay chèo, chứ chai sần năm tháng…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

41 Comments

 1. Son Tran April 16, 2019 Reply
 2. Dong My April 16, 2019 Reply
 3. Vĩnh Lê April 16, 2019 Reply
 4. Dung N April 16, 2019 Reply
 5. Dung N April 16, 2019 Reply
 6. emily April 16, 2019 Reply
 7. Nam Hoàng April 16, 2019 Reply
 8. Thị Oanh Đoàn April 16, 2019 Reply
 9. Leslie Nguyễn April 16, 2019 Reply
 10. Van Le April 16, 2019 Reply
 11. Phat Nguyen April 16, 2019 Reply
 12. Son Nguyen April 16, 2019 Reply
 13. Tung Nguyen Van April 16, 2019 Reply
 14. Minh Nguyet April 16, 2019 Reply
 15. Chung Quang April 16, 2019 Reply
 16. Loi SP April 16, 2019 Reply
 17. hieu phan April 16, 2019 Reply
 18. DoQuyen Tran April 16, 2019 Reply
 19. Thủy Nguyễn April 16, 2019 Reply
 20. Thao Ha April 16, 2019 Reply
 21. Chánh Công April 16, 2019 Reply
 22. Trang Nguyễn April 16, 2019 Reply
 23. lieu nguyen April 16, 2019 Reply
 24. BiAn 81216 April 16, 2019 Reply
 25. Thao Ha April 16, 2019 Reply
 26. nguyet duong April 16, 2019 Reply
 27. Van Le April 16, 2019 Reply
 28. Thuong Nguyen April 16, 2019 Reply
 29. Van Le April 16, 2019 Reply
 30. Si Hung Nguyen April 16, 2019 Reply
 31. Si Hung Nguyen April 16, 2019 Reply
 32. Hoa Cỏ May April 16, 2019 Reply
 33. Hoa Cỏ May April 16, 2019 Reply
 34. Thành Phú Cao April 16, 2019 Reply
 35. đủ thứ thích April 16, 2019 Reply
 36. NAQ Senpai April 16, 2019 Reply

Leave a Reply