Đan Nguyên – Cánh Diều Mưa (Official Music Video) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnĐan Nguyên – Cánh Diều Mưa (Đan Nguyên) (Music Video from “Cánh Diều Mưa” Feature Film) #thuynga #dannguyen #canhdieumua ©2018 published by …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

29 Comments

 1. Thuy Nga April 16, 2019 Reply
 2. duchoai luu April 16, 2019 Reply
 3. Đăng Nguyên April 16, 2019 Reply
 4. T _CAT Boy April 16, 2019 Reply
 5. tien tran April 16, 2019 Reply
 6. lúc lắc tv April 16, 2019 Reply
 7. Trang Vo April 16, 2019 Reply
 8. Loan Thai April 16, 2019 Reply
 9. sáu Bảnh April 16, 2019 Reply
 10. sáu Bảnh April 16, 2019 Reply
 11. kien le van April 16, 2019 Reply
 12. Phat Nguyen April 16, 2019 Reply
 13. Anh Hoàng April 16, 2019 Reply
 14. Nhan Thach April 16, 2019 Reply
 15. PHÚ NGUYỄN MINH April 16, 2019 Reply
 16. Bảo tú Huỳnh April 16, 2019 Reply
 17. nguyen huh April 16, 2019 Reply
 18. Quyen Huynh April 16, 2019 Reply
 19. daccuong89 April 16, 2019 Reply
 20. Pro Long April 16, 2019 Reply
 21. Bết TV April 16, 2019 Reply
 22. Võ Quốc Văn April 16, 2019 Reply
 23. Nghia Do April 16, 2019 Reply
 24. Lòng Thương Xót April 16, 2019 Reply
 25. Phương Diệu April 16, 2019 Reply
 26. Cam David April 16, 2019 Reply
 27. CT Chánh Tính April 16, 2019 Reply

Leave a Reply