VỌNG GÁC ĐÊM SƯƠNG, Thanh Thúy, Thanh Tuyền, Phương Dung,thu âm trước 1975 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnVỌNG GÁC ĐÊM SƯƠNG,sáng tác: Mạnh Phát, ca sĩ: Thanh Thúy, Thanh Tuyền, Phương Dung,thu âm băng nhạc tại Sài Gòn thủ đô Việt Nam Cộng Hòa.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

24 Comments

 1. Hien Ho April 15, 2019 Reply
 2. Trí Quang April 15, 2019 Reply
 3. Antonio Nguyen April 15, 2019 Reply
 4. Nguyen Khang April 15, 2019 Reply
 5. Phát Tấn April 15, 2019 Reply
 6. hongvu vuong April 15, 2019 Reply
 7. Huu Duyen April 15, 2019 Reply
 8. Minh vannguyen April 15, 2019 Reply
 9. Bich Le April 15, 2019 Reply
 10. Huy Phạm April 15, 2019 Reply
 11. Tho Lam April 15, 2019 Reply
 12. Thong Co April 15, 2019 Reply
 13. Nghia Nguyen April 15, 2019 Reply
 14. Duyen Truong April 15, 2019 Reply
 15. Ly Tao April 15, 2019 Reply
 16. hong kha Tran April 15, 2019 Reply
 17. chieu v April 15, 2019 Reply
 18. Hồng Kim April 15, 2019 Reply
 19. chi cong nguyen April 15, 2019 Reply
 20. Trang Y Hạ April 15, 2019 Reply
 21. Ngoc Hieu Nguyen April 15, 2019 Reply
 22. MINH TAM PHAM April 15, 2019 Reply
 23. Hồng Kim April 15, 2019 Reply

Leave a Reply