Chuyện giàn thiên lý- Mạnh Đình (Nhạc Pháo Binh VNCH). NGHĨA TUẤN – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNhạc phẩm này rất đặc biệt được dàn dựng như 1 phim ngắn, lời nhạc và hình ảnh khớp với nhau.Lời nhạc là lời thuyết minh cho phim.Thân tặng các…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply