MV -Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu – Lệ Quyên đọc tấu Dương Cầm – with lyrics – Nhạc Vàng Tuyển ChọnMV ” Để nhớ một thời ta đã yêu – Lệ Quyên đọc tấu Dương Cầm with lyrics ” created and uploaded by Tiến Minh Trần Song by Thái Thịnh. Piano solo by Lệ …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply