CD Nhạc Nắng || Asia CD 341 || Sound 5.1 – Nhạc Vàng Tuyển Chọn1. Nhạt Nắng – Hoàng Thục Linh 2. Non Nước Chung Tình – Đặng Thế Luân 3. Tình Chàng Ý Thiếp – Băng Tâm 4. Ơn Cha – Hoàng Oanh 5. Cái Cò – Hoàng …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply