Xé Thư Tình – Thế Sơn (hát live) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnHát live tại Star Lounge.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

6 Comments

  1. Dịu Nguyễn April 12, 2019 Reply
  2. Dịu Nguyễn April 12, 2019 Reply
  3. Nga Lu April 12, 2019 Reply
  4. lovevietmusic April 12, 2019 Reply
  5. Binh Nguyen April 12, 2019 Reply
  6. Leanne Pham April 12, 2019 Reply

Leave a Reply