Đính Ước (Giao Tiên) – Như Quỳnh, Trường Vũ 😍 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNhạc phẩm: Đính Ước Nhạc sĩ: Giao Tiên Trình bày: Như Quỳnh – Trường Vũ.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply