BỘ SƯU TẬP ÁO DÀI – NHẠC NỀN CHẾ LINH – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTrack list trong video : 01. Bài hương ca vô tận 02. Chuyến đi về sáng 03. Đoạn tái bút 04. Hận đồ bàn 05. Nét buồn thời chiến 06. Ngày đó xa rồi 07. Phút…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply