🎵 Chuyện Đồi Hoa Tím (Lê Huy, Mặc Vũ) Thanh Tuyền Pre 1975 | Tờ Nhạc Xưa – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNhạc phẩm: Chuyện Đồi Hoa Tím (Chiều Buồn Lẻ Bạn) Sáng tác: Lê Huy, Mặc Vũ Tiếng hát: Thanh Tuyền Pre 1975 Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1968 1.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply