Người dân Huế với ngày lễ quốc khánh của dân tộc – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNgày quốc khánh 2.9 hay còn gọi với cái tên gần gũi thân thuộc với mọi người dân Việt là ngày tết độc lập. Không dừng lại với ý nghĩa là ngày…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply