Tình Ca Trên Lúa (Hoàng Thi Thơ) – Sơn Ca & Bùi Thiện – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTình Ca Trên Lúa (Hoàng Thi Thơ) – Sơn Ca & Bùi Thiện Video Hoàng Thi Thơ 2 – (c) Oanh Phương Video 1990.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

34 Comments

 1. Quan Huynh April 8, 2019 Reply
 2. Quỳnh Anh April 8, 2019 Reply
 3. Minh Nguyễn April 8, 2019 Reply
 4. thi phuong tran April 8, 2019 Reply
 5. T Justice April 8, 2019 Reply
 6. Thu Lê April 8, 2019 Reply
 7. Sa Hoang April 8, 2019 Reply
 8. Nguyễn Thao April 8, 2019 Reply
 9. Duc Nguyen Huy April 8, 2019 Reply
 10. con lon April 8, 2019 Reply
 11. lien Thi April 8, 2019 Reply
 12. Duc Mai April 8, 2019 Reply
 13. Quoi Tran April 8, 2019 Reply
 14. Wa Thamkhung April 8, 2019 Reply
 15. Sang Đinh April 8, 2019 Reply
 16. California pham April 8, 2019 Reply
 17. thanh hieu phu April 8, 2019 Reply
 18. Tho Nguyen April 8, 2019 Reply
 19. Tu Tran April 8, 2019 Reply
 20. Andy Nguyen April 8, 2019 Reply
 21. California pham April 8, 2019 Reply
 22. Du Nguyen April 8, 2019 Reply
 23. bds saigoncity April 8, 2019 Reply
 24. Le Hoc April 8, 2019 Reply
 25. Yen La April 8, 2019 Reply
 26. Huynh Quocvuong April 8, 2019 Reply
 27. Minh Trung Nguyen April 8, 2019 Reply
 28. Lê Vy April 8, 2019 Reply

Leave a Reply