Mạnh Quỳnh, Hè 2012, Ca Nhạc Sỹ Tài Ba ! – Nhạc Vàng Tuyển ChọnMạnh Quỳnh, Ca Nhạc Sỹ Tài Ba ! Chú Ý: Mạnh Quỳnh sáng tác rất nhiều bài nhạc Tân Cổ Giao Duyên. Copyright của Mạnh Quỳnh. Xin Tôn Trọng. Cải Lương..

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

5 Comments

  1. Yên Hong April 8, 2019 Reply
  2. Hong Nguyen April 8, 2019 Reply
  3. Van Le April 8, 2019 Reply
  4. Lily Nguyen April 8, 2019 Reply
  5. hao nguyen April 8, 2019 Reply

Leave a Reply