CHẾ LINH VỀ NƯỚC LÀM LIVESHOW – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTranh thủ những ngày ở Hà Nội chuẩn bị làm đêm nhạc, Chế Linh dẫn vợ đi dạo. Danh ca lần đầu đến cầu Long Biên và thích thú với vẻ cổ kính của…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply