Ck Buồn Thể hiện Lệ Quyên – Nhạc Vàng Tuyển ChọnBuồn như ly rượu đầy Không có ai cùng cạn Buồn như ly rượu cạn Không còn rượu để say.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply