Chuyện hoa sim (Nhạc Anh Bằng, thơ Hữu Loan) – Đan Nguyên – Nhạc Vàng Tuyển ChọnCHUYỆN HOA SIM ——————————– * Sáng tác: Nhạc Anh Bằng, thơ Hữu Loan * Ca sĩ: Đan Nguyên Video được lồng nhạc và render bởi Vi Cường.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply