xin yêu tôi bằng cả tình người ( ca sĩ chế linh) – Nhạc Vàng Tuyển Chọnca sĩ chế linh đã đem tiếng hát cho đời !đó là 1 món ăn tinh thần cho tôi và tôi không thể thiếu.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

33 Comments

 1. Tuan Le April 6, 2019 Reply
 2. Đức Toàn Hoang April 6, 2019 Reply
 3. Ruou Tu April 6, 2019 Reply
 4. lâm vạn ninh April 6, 2019 Reply
 5. Manhho Manhho April 6, 2019 Reply
 6. Tien Nguyen April 6, 2019 Reply
 7. ung nguyen April 6, 2019 Reply
 8. Chuẩn Hoàng April 6, 2019 Reply
 9. kim hang April 6, 2019 Reply
 10. tran tien April 6, 2019 Reply
 11. thuy huy duy April 6, 2019 Reply
 12. Hoàng Đỗ Kim April 6, 2019 Reply
 13. nguyen Bach April 6, 2019 Reply
 14. Ha Nguyen April 6, 2019 Reply
 15. Ha Nguyen April 6, 2019 Reply
 16. DUC DUC April 6, 2019 Reply
 17. Như Nguyệt April 6, 2019 Reply
 18. Dang Thua April 6, 2019 Reply
 19. loan nguyen April 6, 2019 Reply
 20. van sang tran April 6, 2019 Reply
 21. Nguyen Van Dien April 6, 2019 Reply
 22. levan thi April 6, 2019 Reply
 23. luu duong April 6, 2019 Reply
 24. Hoa Hoàng April 6, 2019 Reply
 25. monguocthaibinh April 6, 2019 Reply
 26. liem nguyen April 6, 2019 Reply
 27. ngoc Nguyen April 6, 2019 Reply
 28. Duc Duong April 6, 2019 Reply
 29. Bình Tố April 6, 2019 Reply
 30. monguocthaibinh April 6, 2019 Reply
 31. monguocthaibinh April 6, 2019 Reply
 32. monguocthaibinh April 6, 2019 Reply

Leave a Reply