Trăng Rụng Xuống Cầu (Hoàng Thi Thơ) – Như Quỳnh & Trường Vũ [Audio] – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNhạc phẩm: Trăng Rụng Xuống Cầu Sáng tác: Hoàng Thi Thơ Trình bày: Như Quỳnh & Trường Vũ …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply