Ru em từng ngón xuân nồng (Trịnh Công Sơn) – Lệ Quyên – Đêm nhạc "Gọi tên bốn mùa" 2019 – Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply