KDHL Thế giới tuần qua cùng Hoàng Duy Hùng và Nam Sơn: Boeing và Brexit P2/2 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnThế giới tuần qua cùng LS Hoàng Duy Hùng và Nam Sơn được thực hiện bởi KDHL là chương trình bàn luận các vần đề văn hóa chính trị nổi bật trong tuần….

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

17 Comments

 1. Thai Tran April 4, 2019 Reply
 2. Đại Việt April 4, 2019 Reply
 3. Van Lien Nguyen April 4, 2019 Reply
 4. pham julli April 4, 2019 Reply
 5. Hà Mỹ Xuân April 4, 2019 Reply
 6. Tmt Mokey April 4, 2019 Reply
 7. Tmt Mokey April 4, 2019 Reply
 8. Thu Cao April 4, 2019 Reply
 9. Sam Le April 4, 2019 Reply
 10. Hong Nguyen April 4, 2019 Reply
 11. lap nguyen April 4, 2019 Reply
 12. Nguyen Canh April 4, 2019 Reply
 13. Thanhha Tran April 4, 2019 Reply
 14. Hong Nguyen April 4, 2019 Reply
 15. tam tran April 4, 2019 Reply

Leave a Reply