Lời Từ Trái Tim Anh – Phan Mạnh Quỳnh – Nhạc Vàng Tuyển ChọnBài hát: Lời Từ Trái Tim Anh – Phan Mạnh Quỳnh 1. Anh đã thấy nhớ, dẫu ít phút trước, Mới bước với em trên một con đường *** đầy lá gió. Sương…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply