Live Ru em từng ngón xuân nồng – Lệ Quyên – Nhạc Vàng Tuyển ChọnĐêm nhạc Trịnh Công Sơn Gọi tệ bốn mùa.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

One Response

  1. Trần Thanh Nhân April 3, 2019 Reply

Leave a Reply