Lệ Quyên 2019 | Những ca khúc đi vào lòng người của Lệ Quyên | ALL MUSIC – Nhạc Vàng Tuyển Chọndanh sách bài hát” 01. Đoạn tuyệt 02. LK con đường xưa em đi 03. Chiều cuối tuần 04. Nửa đêm ngoài phố 05. Sương lạnh chiều đông 06. Đoạn buồn đêm…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply