Lần Cuối – Lệ Quyên – Nhạc Vàng Tuyển ChọnMắt môi này … mắt môi này … hãy thôi vì nhau. Bóng dáng này … bóng dáng này … hãy xin vùi sâu. Hãy quên dần … hãy quên dần … ái ân ngày xưa. …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

32 Comments

 1. Đen Bảo April 3, 2019 Reply
 2. spa max beuy ty 4 April 3, 2019 Reply
 3. Dieu Anh April 3, 2019 Reply
 4. Bích Thảo Lê April 3, 2019 Reply
 5. TTKH April 3, 2019 Reply
 6. tranthikimhoa Hoa April 3, 2019 Reply
 7. Son Nguyen April 3, 2019 Reply
 8. Thanh Nguyên Tu April 3, 2019 Reply
 9. Thanh Nguyên Tu April 3, 2019 Reply
 10. ket ha van April 3, 2019 Reply
 11. hien tran April 3, 2019 Reply
 12. Hắc Công Tử April 3, 2019 Reply
 13. Sang Pham April 3, 2019 Reply
 14. Gau Dau April 3, 2019 Reply
 15. mualos April 3, 2019 Reply
 16. mualos April 3, 2019 Reply
 17. mualos April 3, 2019 Reply
 18. mualos April 3, 2019 Reply
 19. mualos April 3, 2019 Reply
 20. mualos April 3, 2019 Reply
 21. mualos April 3, 2019 Reply
 22. mualos April 3, 2019 Reply
 23. MMSG689 April 3, 2019 Reply
 24. MMSG689 April 3, 2019 Reply
 25. Thanh Binh Le Thi April 3, 2019 Reply
 26. Trista Redfern April 3, 2019 Reply
 27. Thao Pham April 3, 2019 Reply
 28. Gau Dau April 3, 2019 Reply
 29. Vo Dinh Hung April 3, 2019 Reply

Leave a Reply