Đêm Nguyện Cầu – Thế Sơn – Nhạc Vàng Tuyển ChọnĐêm Nguyện Cầu Nhạc Sĩ : Anh Bằng Hãy lắng tiếng nói vang trong tâm hồn mình người ơi Con tim chân chính không bao giờ biết đến nói dối Tôi đi chinh…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply