Trăng sáng đồi thông- Trường Vũ (Nhạc Địa phương quân, Nghĩa quân P4). NGHĨA TUẤN – Nhạc Vàng Tuyển ChọnPhim tài liệu : Năm 1970, sau khi Địa phương quân, Nghĩa quân thắng trận bắt sống được rất nhiều tù binh. Việt Cộng mở cuộc tấn công, hòng giải…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

8 Comments

  1. Minh Lien Nguyen April 2, 2019 Reply
  2. Kim Dangggy April 2, 2019 Reply
  3. Nghia Tuan April 2, 2019 Reply
  4. Nhã Thanh Phạm April 2, 2019 Reply
  5. Trí Quang April 2, 2019 Reply
  6. Minh Lien Nguyen April 2, 2019 Reply
  7. Dang Thao April 2, 2019 Reply

Leave a Reply