Giao Linh -[12]- Chuyện Tình Sao Ly (A Love Story From Sau Ri) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnSaigon Rock & Soul: Vietnamese Classic Tracks 1968-1974 http://www.youtube.com/playlist?list=PL833E925721802958.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

7 Comments

  1. Luyện Vũ Tiến April 2, 2019 Reply
  2. Giang Quang Vinh April 2, 2019 Reply
  3. CannibaLouiST April 2, 2019 Reply
  4. E Lan. April 2, 2019 Reply
  5. Hy lê April 2, 2019 Reply
  6. OutfittersOfArt April 2, 2019 Reply
  7. thienhung April 2, 2019 Reply

Leave a Reply