Radio Cassette National RX-C66: Giao Linh – Tiễn Người đi – Nhà Cao Sơn 2017 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNhạc phẩm Tiễn người đi – Ca sĩ Giao Linh hát, được tái hiện qua băng Cassette do Radio Cassette nội địa National RX-C66 nhà Cao Sơn 2017.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

44 Comments

 1. The Bui April 1, 2019 Reply
 2. Isaias D. da Silva April 1, 2019 Reply
 3. Thi Tran April 1, 2019 Reply
 4. Van Hien Nguyen April 1, 2019 Reply
 5. Su Mùa A April 1, 2019 Reply
 6. Richter Belmont April 1, 2019 Reply
 7. Thanhbinh Duong April 1, 2019 Reply
 8. huynh tuong April 1, 2019 Reply
 9. thuan Tran April 1, 2019 Reply
 10. riyas babu April 1, 2019 Reply
 11. Voha71 qwest April 1, 2019 Reply
 12. Paulo Francisco April 1, 2019 Reply
 13. Jayandra Shrestha April 1, 2019 Reply
 14. Thao Pham April 1, 2019 Reply
 15. Hùng Trần April 1, 2019 Reply
 16. Nhật Nguyễn April 1, 2019 Reply
 17. Gato Chileno April 1, 2019 Reply
 18. Nguyen Tam April 1, 2019 Reply
 19. Bob Samsung April 1, 2019 Reply
 20. nhintienroile April 1, 2019 Reply
 21. Huyền Tâm Pháp April 1, 2019 Reply
 22. Thành Trần April 1, 2019 Reply
 23. PHONG DIY April 1, 2019 Reply
 24. Hoang A April 1, 2019 Reply
 25. TUONG DANG April 1, 2019 Reply
 26. Bo Mr April 1, 2019 Reply
 27. Vi van huong April 1, 2019 Reply
 28. Pha Nguyễn April 1, 2019 Reply
 29. Dương Kha April 1, 2019 Reply
 30. Soo Young Park April 1, 2019 Reply
 31. chau van thanh April 1, 2019 Reply
 32. Kim Tin Le April 1, 2019 Reply
 33. thu nguyen April 1, 2019 Reply
 34. Kim Tin Le April 1, 2019 Reply
 35. Robin Jarjar April 1, 2019 Reply
 36. hao luong April 1, 2019 Reply

Leave a Reply