Hoa Nở Về Đêm (Trần Thiện Thanh): Lệ Quyên – Nhạc Vàng Tuyển ChọnVideo: Sang Nguyen – Vivian -Executive Producers: Quang Hải – Ngọc Lan – Video Productions: Hoàng Nhân – Sang Nguyễn – Vivian Thao – Nam Quốc Lưu …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

15 Comments

 1. Le Huan April 1, 2019 Reply
 2. Phuoc Pham April 1, 2019 Reply
 3. tran hau April 1, 2019 Reply
 4. Huy Vu April 1, 2019 Reply
 5. Huy Vu April 1, 2019 Reply
 6. Thu Đào Lê April 1, 2019 Reply
 7. Yến Nguyễn April 1, 2019 Reply
 8. Yen Le April 1, 2019 Reply
 9. thanh thao tram April 1, 2019 Reply
 10. Nguyễn Tuấn April 1, 2019 Reply
 11. Sang Minh April 1, 2019 Reply
 12. Ái Nhii April 1, 2019 Reply
 13. tuan nguyen minh April 1, 2019 Reply
 14. Canh Duc April 1, 2019 Reply
 15. Yak Uza April 1, 2019 Reply

Leave a Reply