Chế Linh . Hát cho Người tình phụ – Nhạc Vàng Tuyển ChọnChế Linh một thời Vàng son Giọng hát ông Hoàng bolero . Chế Linh năm 1980.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

43 Comments

 1. Liễu Phạm April 1, 2019 Reply
 2. Duc Tran April 1, 2019 Reply
 3. Duc Tran April 1, 2019 Reply
 4. Giang Huong April 1, 2019 Reply
 5. Thi Thao Philippi April 1, 2019 Reply
 6. Ba Nguyễn April 1, 2019 Reply
 7. Tiền Phong April 1, 2019 Reply
 8. Bình Thanh April 1, 2019 Reply
 9. Tiền Phong April 1, 2019 Reply
 10. Linh Trần Nhật April 1, 2019 Reply
 11. Thanh Truong April 1, 2019 Reply
 12. Tuấn Mạnh April 1, 2019 Reply
 13. Toàn Vũ April 1, 2019 Reply
 14. Nam Nguyen April 1, 2019 Reply
 15. Tuyet Mai April 1, 2019 Reply
 16. Trung Nguyễn April 1, 2019 Reply
 17. Mùa Thu Sang April 1, 2019 Reply
 18. Long Hoang April 1, 2019 Reply
 19. Thái Tạ văn April 1, 2019 Reply
 20. thuy phan April 1, 2019 Reply
 21. PhưƠng Thảoo April 1, 2019 Reply
 22. Phi Nguyen April 1, 2019 Reply
 23. VẠN THÀNH April 1, 2019 Reply
 24. Minh Tiên Sinh April 1, 2019 Reply
 25. bố bố April 1, 2019 Reply
 26. Anhhai Hoang April 1, 2019 Reply
 27. 官協炵 April 1, 2019 Reply
 28. Ánh Nguyệt April 1, 2019 Reply
 29. Do Huu Toan April 1, 2019 Reply
 30. Thuy DungHa April 1, 2019 Reply
 31. dũng nguyễn April 1, 2019 Reply
 32. quan pham April 1, 2019 Reply
 33. Hai Luuthanh April 1, 2019 Reply
 34. Y Lam April 1, 2019 Reply

Leave a Reply