Giao Linh, Những Bài Hát Hay Trước 1975 – Nhạc Vàng Tuyển Chọn1. Chieu Tuong Nho (Lan Dai) 2. Bong Chieu Xua (Duong Thieu Tuoc) 6:00 3. Dung Bo Em Mot Minh (Pham Duy, Hoai Trinh)) 13:09 4. Ao tim ngay xua (Lan …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply