Tình Lỡ – Lệ Quyên – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTình Lỡ – Sáng tác: Thanh Bình Q Show Sydney 2014 Huy Vũ – MC Ngọc Lan. Camera/Edit: Sang Nguyen – Stephen Nguyen – Calvin Tran.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply