Karaoke Người đa quên – Giao Linh – Nhạc Vàng Tuyển ChọnBản trước bị youtube khóa do video nền của yamaha trung tá có bản quyền. Nên post lại cho cả nhà hát.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

One Response

  1. nguyen van chinh March 30, 2019 Reply

Leave a Reply