ĐAN NGUYÊN – LỆ QUYÊN Trữ tình Bolero Hay Nhất – Nhạc Vàng Tuyển Chọn1. Sương lạnh chiều đông – Lệ Quyên 0:01 2. Túy ca – Đan Nguyên 4:24 3. Thói đời – Đan Nguyên 9:50 4. Hoa nở về đêm – Lệ Quyên 14:00 5. Ngày cưới em …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

50 Comments

 1. relaxing music March 29, 2019 Reply
 2. Tuong Cat March 29, 2019 Reply
 3. Ky Van March 29, 2019 Reply
 4. Toản Ngọc March 29, 2019 Reply
 5. Tuan Tran quoc March 29, 2019 Reply
 6. Nghiêm Phạm March 29, 2019 Reply
 7. Nghiêm Phạm March 29, 2019 Reply
 8. Ha Huong March 29, 2019 Reply
 9. Han Tran March 29, 2019 Reply
 10. huong phamxuan March 29, 2019 Reply
 11. Phuc Huynh March 29, 2019 Reply
 12. Dạo Van March 29, 2019 Reply
 13. Huy Nguyen Dinh March 29, 2019 Reply
 14. Chien Vuvan March 29, 2019 Reply
 15. Hieu Cheng March 29, 2019 Reply
 16. GIÓ LÀ TÔI March 29, 2019 Reply
 17. Heo Con March 29, 2019 Reply
 18. Phạm Trưởng March 29, 2019 Reply
 19. mạn đà la March 29, 2019 Reply
 20. Nghiêm Phạm March 29, 2019 Reply
 21. hóng hớt March 29, 2019 Reply
 22. Chau Nguyen March 29, 2019 Reply
 23. 阮氏鶯 March 29, 2019 Reply
 24. Tuan Pham March 29, 2019 Reply
 25. Mít Slime March 29, 2019 Reply
 26. minh canh March 29, 2019 Reply
 27. Hưng Nguyễn March 29, 2019 Reply
 28. Bùi Hiệu March 29, 2019 Reply
 29. dvhung26111 March 29, 2019 Reply
 30. Trong Dinh March 29, 2019 Reply
 31. xuan thang le March 29, 2019 Reply
 32. GIÓ LÀ TÔI March 29, 2019 Reply
 33. My binh Huynh March 29, 2019 Reply
 34. Thuy Nguyen March 29, 2019 Reply
 35. Trà đá đường March 29, 2019 Reply
 36. Phan Le March 29, 2019 Reply
 37. Phan Le March 29, 2019 Reply
 38. ChOi March 29, 2019 Reply
 39. nguyen oanh March 29, 2019 Reply
 40. Linh Phuong March 29, 2019 Reply
 41. Phuong Nguyen March 29, 2019 Reply
 42. Tuan Nguyen March 29, 2019 Reply
 43. huỳnh hộ March 29, 2019 Reply
 44. Duc Huynh Van March 29, 2019 Reply
 45. Vd2009 Vietanh March 29, 2019 Reply

Leave a Reply