Chế Linh – Áo Em Chưa Mặc Một Lần – Thu Âm Trước 1975 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnST: Hoài Linh Tôi với nàng, hai đứa nguyền yêu nhau Tha thiết từ đây cho đến ngày bạc đầu Để sau hết tôi trao nàng nhẫn cưới, Em cũng tặng tôi khăn…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

9 Comments

  1. Japan Liem March 29, 2019 Reply
  2. Hoang Chu March 29, 2019 Reply
  3. Tuyen Tran March 29, 2019 Reply
  4. zuka khiem March 29, 2019 Reply
  5. Son Tran March 29, 2019 Reply
  6. Truc Nguyenngoc March 29, 2019 Reply
  7. Henry Tran March 29, 2019 Reply
  8. Truc Truong March 29, 2019 Reply

Leave a Reply