Album "Khúc Tình Xưa 5 & Hẹn Hò" | Lệ Quyên | Phần 1 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnAlbum “”Khúc Tình Xưa 5 & Hẹn Hò”” | Lệ Quyên | Phần 1 Track list: 1. AI NHỚ CHĂNG AI 2. HẸN HÒ 3. SAO CHƯA THẤY HỒI ÂM 4. XÓT XA 5. MƯA QUA PHỐ …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

28 Comments

 1. Lệ Quyên March 28, 2019 Reply
 2. flightisallright March 28, 2019 Reply
 3. thuy nguyen March 28, 2019 Reply
 4. H Phúc March 28, 2019 Reply
 5. Trang Nguyễn March 28, 2019 Reply
 6. Thanh Trà Trần March 28, 2019 Reply
 7. Cuong Pham March 28, 2019 Reply
 8. Thanh Nghị Vũ March 28, 2019 Reply
 9. Trần Thanh Nhân March 28, 2019 Reply
 10. Khải Thụ March 28, 2019 Reply
 11. Ai Nguyen March 28, 2019 Reply
 12. Buva un March 28, 2019 Reply
 13. Bie YTB March 28, 2019 Reply
 14. Nguyen Ngoc Tin March 28, 2019 Reply
 15. Peter Pham March 28, 2019 Reply
 16. Ly Nguyen Nhu March 28, 2019 Reply
 17. thuy van nguyen thi March 28, 2019 Reply
 18. Tuan Ho Dang March 28, 2019 Reply
 19. TOM SSAW March 28, 2019 Reply
 20. Minh Than March 28, 2019 Reply
 21. Trọng Nguyễn March 28, 2019 Reply
 22. Eugene Cooper Jr March 28, 2019 Reply
 23. POPS Music - Bolero March 28, 2019 Reply
 24. Trần Thanh Nhân March 28, 2019 Reply
 25. Hà Trung Nghĩa March 28, 2019 Reply
 26. Cu Con March 28, 2019 Reply
 27. Huong Truong March 28, 2019 Reply
 28. Nguyễn Khánh March 28, 2019 Reply

Leave a Reply