Chế Linh – Hẹn Một Mùa Xuân (Nhạc Vàng Tuyển Chọn) – Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Loading...lyrics (” Hẹn Một Mùa Xuân – Chế Linh “) Tôi sẽ về khi mùa Xuân đơm hoa trước ngõ Để em gái nhỏ vẫn thơ ngây Tóc thôi biếng chải vì đợi chờ Đêm…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Loading...

12 Comments

  1. Triệu Phạm March 27, 2019 Reply
  2. hên Mai March 27, 2019 Reply
  3. Duong Nguyen March 27, 2019 Reply
  4. Thinh Nguyen March 27, 2019 Reply
  5. Thinh Nguyen March 27, 2019 Reply
  6. An Thiên Mạc March 27, 2019 Reply
  7. hòa đỗ đức March 27, 2019 Reply
  8. Hưởng Nguyễn March 27, 2019 Reply
  9. Hưởng Nguyễn March 27, 2019 Reply

Leave a Reply