Gwiyomi Song – Duy Khánh ZhouZhou version – Nhạc Vàng Tuyển ChọnDuy Khánh ZhouZhou đã mời hai nhân vật “anh quét lá” và “bà chiên thịt” cùng hợp tác trong dự án hoành tá tràng này ! Mong các bạn hưởng ứng và chớ ném…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

50 Comments

 1. army bTs March 26, 2019 Reply
 2. Comback Pun Đz March 26, 2019 Reply
 3. tuệ linh March 26, 2019 Reply
 4. Tran Huynh March 26, 2019 Reply
 5. Phan Nghi Channel March 26, 2019 Reply
 6. Hokana Usumi March 26, 2019 Reply
 7. Tu Nguyen March 26, 2019 Reply
 8. bé thắm March 26, 2019 Reply
 9. ICE/ Kim Châu March 26, 2019 Reply
 10. Oppa Khải khểnh March 26, 2019 Reply
 11. Linh Trúc March 26, 2019 Reply
 12. hoang lan March 26, 2019 Reply
 13. cuong nguyen hung March 26, 2019 Reply
 14. Ngọc Anh Nguyễn March 26, 2019 Reply
 15. vinzoi coupel March 26, 2019 Reply
 16. nhi pham March 26, 2019 Reply
 17. Truong Thi Kim Loan March 26, 2019 Reply
 18. thuy linh pham March 26, 2019 Reply
 19. minh duc March 26, 2019 Reply
 20. Huan Ho March 26, 2019 Reply
 21. Thu Phan March 26, 2019 Reply
 22. Kim Huyen Bui Kim March 26, 2019 Reply
 23. tu sanh March 26, 2019 Reply
 24. Nhi Mai March 26, 2019 Reply
 25. Han Han March 26, 2019 Reply
 26. Victor Lê March 26, 2019 Reply
 27. Hân cute March 26, 2019 Reply
 28. Hien Phan March 26, 2019 Reply
 29. Ngáo Ộp March 26, 2019 Reply
 30. Sam Musik March 26, 2019 Reply
 31. Tho Nguyen March 26, 2019 Reply
 32. Trúc Nguyễn March 26, 2019 Reply
 33. Hoài Thu Phạm March 26, 2019 Reply
 34. Khuu CHI CUONG March 26, 2019 Reply
 35. Takumi Liu March 26, 2019 Reply
 36. Tien Tikye March 26, 2019 Reply
 37. The Ngoc March 26, 2019 Reply
 38. The Ngoc March 26, 2019 Reply
 39. Khánh Linh KJ March 26, 2019 Reply
 40. hong anh nguyen March 26, 2019 Reply
 41. Ninh Duong March 26, 2019 Reply
 42. Hanabi Miyuki March 26, 2019 Reply
 43. phan zuny March 26, 2019 Reply
 44. Yen Vy Nguyen March 26, 2019 Reply
 45. hughs trần March 26, 2019 Reply

Leave a Reply