Em Không Xứng Đáng-Vũ Duy Khánh – Nhạc Vàng Tuyển Chọnlyric Hôm qua, đã có người bạn gọi đến hỏi thăm anh và em Anh ấy đâu hay, đôi mình nay đã chia tay. Chuyện trò đôi câu, anh ấy ngạc nhiên hỏi rằng…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

2 Comments

  1. Anh Hai March 26, 2019 Reply

Leave a Reply