ĐÔI NGÃ ĐÔI TA (Trần Thiện Thanh) – Phương Dung, Chế Linh – Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply