Trường Vũ – Tạ Từ Trong Đêm – Nhạc Vàng Tuyển ChọnThăm thẳm chiều trôi, khuya anh đi rồi sao trời đưa lối Khi thương mến nhau hai người hai ngả tránh sao bồi hồi Hẹn gặp nhau đây đêm thâu lá đổ …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

11 Comments

  1. Tiến Nguyễn March 25, 2019 Reply
  2. Tiến Nguyễn March 25, 2019 Reply
  3. Vy Minh Dam March 25, 2019 Reply
  4. Lê Hồng March 25, 2019 Reply
  5. Ngocminh Nguyen March 25, 2019 Reply
  6. Quy Sony Truong March 25, 2019 Reply
  7. Như Nguyễn March 25, 2019 Reply
  8. Giang Ho March 25, 2019 Reply
  9. cường nguyễn March 25, 2019 Reply
  10. Hoang Nguyen March 25, 2019 Reply

Leave a Reply