Triển lãm "Đô thị và Ký ức" của Nguyễn Thế Sơn – Nhạc Vàng Tuyển ChọnĐô thị và Ký ức là tên cuộc Triển lãm cá nhân của họa sỹ Nguyễn Thế Sơn. Triển lãm diễn ra từ ngày 23/2 đến 9/3/2018. Đây là lần hợp tác đầu…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply