Tình Thư Của Lính [ Nhạc Sĩ:Trần Thiện Thanh ] – Thanh Tuyền – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTình Thư Của Lính [ Nhạc Sĩ:Trần Thiện Thanh ] – Thanh Tuyền Lời Bài Hát: Từ khi anh thôi học, và từ khi anh khoác aó treilli Từ khi anh xa nhà, một ngàn…

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

4 Comments

  1. loan Nguyên March 25, 2019 Reply
  2. Nguyen Thi Ha March 25, 2019 Reply
  3. Hoang van Hao March 25, 2019 Reply
  4. Tung Vo March 25, 2019 Reply

Leave a Reply